Risico minimalisatie materiaal betreffende testosteronundecanoaat voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

Alt tag
Alt tag

Risico minimalisatie materiaal betreffende testosteronundecanoaat voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

Risicomanagement van patiënten behandeld met testosteronundecanoaat

 

Testosteronundecanoaat - het preparaat

 

Het preparaat is een op olie gebaseerde oplossing. Het bevat 1000 mg TU opgelost in 4 ml ricinusolie.1

 

Zoals alle op olie gebaseerde oplossingen moet ook deze oplossing uitsluitend intramusculair en zeer langzaam worden toegediend.1

 

lntramusculair injecteren van een op olie gebaseerde oplossing vereist speciale zorg om te voorkomen dat de oplossing per ongeluk direct in het vasculaire systeem terecht komt.

 

 

Pulmonaire oliemicro-embolie (POME)

 

POME is een op de injectie gebaseerde reactie. De pathofysiologie is verwant aan het vetembolie-syndroom. Het kan optreden indien de op olie gebaseerde oplossing direct in het vasculaire of Iymfovasculaire systeem terecht komt. Het kan de longen bereiken via de veneuze circulatie en de rechter harthelft.

 

POME kan in zeldzame gevallen leiden tot klachten en symptomen als hoesten (of aandrang tot hoesten), dyspneu, malaise, hyperhidrosis, pijn op de borst, duizeligheid, paresthesieën of syncope.1

 

Deze reacties kunnen tijdens of direct na de toediening optreden en zijn reversibel. De behandeling is gewoonlijk ondersteunend, bijvoorbeeld het toedienen van extra zuurstof.1

 

Soms zijn de symptomen moeilijk te onderscheiden van een allergische reactie zoals die kan optreden bij elke injectie.

 

Er zijn anafylactische reacties gemeld na injectie met testosteronundecanoaat die mogelijk gerelateerd zijn aan het geneesmiddel.1

 

 

 

  1. Testosteronundecanoaat SmPC.