Informatie betreffende rivaroxaban voor de voorschrijver

Alt tag
Alt tag

Informatie betreffende rivaroxaban voor de voorschrijver

VOORSCHRIJVERSBROCHURE

Deze voorschrijversbrochure geeft aanbevelingen voor het gebruik van rivaroxaban om het risico op bloedingen tijdens de behandeling met rivaroxaban te minimaliseren.

 

De voorschrijversbrochure vervangt de Samenvatting van Productkenmerken (SmPC) niet. Lees voor het voorschrijven de SmPC. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/xarelto