Welkom op uw platform voor Educatief Materiaal

logo bayer safety
Printer Friendly, PDF & Email

Informatie betreffende rivaroxaban voor de voorschrijver

Stollingstest

Rivaroxaban vereist geen routinematige controle van de stolling. Echter, het meten van de rivaroxaban concentratie kan in uitzonderlijke gevallen zinvol zijn, als informatie over de rivaroxaban blootstelling kan bijdragen in het nemen van klinische beslissingen, bijv. bij overdosering en spoedoperatie.

Gekalibreerde kwantitatieve anti-FXa-bepalingen voor rivaroxaban, waarmee de concentratie rivaroxaban kan worden gemeten, zijn nu commercieel beschikbaar. Indien klinisch aangewezen, kan de hemostasestatus ook worden bepaald met protrombinetijd (PT) met Neoplastine, zoals vermeld in de samenvatting van de productkenmerken (SmPC).

De volgende stollingstests zijn verlengd: PT, APTT (activated partial thromboplastin time) en berekende PT/INR (International Normalised Ratio). Aangezien de INR-test is ontwikkeld voor het beoordelen van de effecten van VKA’s op de PT, is deze niet geschikt voor het meten van de werking van rivaroxaban.