Welkom op uw platform voor Educatief Materiaal

logo bayer safety
Printer Friendly, PDF & Email

Informatie betreffende rivaroxaban voor de voorschrijver

Perioperatieve behandeling

Als een invasieve ingreep of chirurgische interventie nodig is, dient

  • óf rivaroxaban 10/15/20 mg minimaal 24 uur vóór de interventie te worden gestopt,
  • óf rivaroxaban 2,5 mg minimaal 12 uur vóór de interventie te worden gestopt, indien dit mogelijk is en op basis van het klinische oordeel van de arts. Als de ingreep niet kan worden uitgesteld, dient het verhoogde risico van bloeding te worden afgewogen tegen de urgentie van de interventie.

Rivaroxaban dient zo snel mogelijk na de invasieve ingreep of chirurgische interventie weer te worden gestart, op voorwaarde dat de klinische toestand dit toestaat en adequate hemostase is bereikt.