Informatie betreffende rivaroxaban voor de voorschrijver

Alt tag
Alt tag

Informatie betreffende rivaroxaban voor de voorschrijver

Perioperatieve behandeling

Als een invasieve ingreep of chirurgische interventie nodig is, dan dienen indien dit mogelijk is en gebaseerd op het klinische oordeel van de arts:

 

  • rivaroxaban 10/15/20 mg tabletten en rivaroxaban 1 mg/ml granulaat voor orale suspensie minimaal 24 uur vóór de interventie te worden gestopt.
  • rivaroxaban 2,5 mg minimaal 12 uur vóór de interventie te worden gestopt.

Als de ingreep niet kan worden uitgesteld, dient het verhoogde risico van bloeding te worden afgewogen tegen de urgentie van de interventie.

 

Rivaroxaban dient zo snel mogelijk na de invasieve ingreep of chirurgische interventie weer te worden gestart, op voorwaarde dat de klinische toestand dit toestaat en adequate hemostase is bereikt.