Informatie betreffende rivaroxaban voor de voorschrijver

Alt tag
Alt tag

Informatie betreffende rivaroxaban voor de voorschrijver

Patiënteninformatiekaart

Elke patiënt die rivaroxaban krijgt voorgeschreven krijgt een patiënteninformatiekaart. Deze wordt verstrekt met de productverpakking. De mogelijke gevolgen van een behandeling met een antistollingsmiddel moeten uitgelegd worden en de noodzaak van therapietrouw, de symptomen van een bloeding en wanneer medische hulp noodzakelijk is, moeten met de patiënt of verzorger worden besproken.

 

De patiënteninformatiekaart biedt artsen inclusief tandartsen informatie over het feit dat de patiënt met een antistollingsmiddel wordt behandeld en vermeldt contactgegevens voor noodgevallen.
De patiënt moet worden geïnstrueerd om de patiënteninformatiekaart altijd bij zich te hebben en deze aan alle zorgverleners te laten zien.

 

Op de patiënteninformatiekaart van rivaroxaban 1 mg/ml granulaat voor orale suspensie voor gebruik bij kinderen staat een QR-code, deze code leidt naar een instructiefilmpje dat uitlegt hoe deze suspensie moet worden bereid en toegediend.