Welkom op uw platform voor Educatief Materiaal

logo bayer safety
Printer Friendly, PDF & Email

Informatie betreffende rivaroxaban voor de voorschrijver

Overschakelen van vitamine K-antagonisten (VKA) naar rivaroxaban

Bij patiënten die worden behandeld voor de preventie van CVA en systemische embolie dient de VKA-behandeling te worden stopgezet en de behandeling met rivaroxaban te worden gestart wanneer de INR-waarde ≤ 3,0 is.

 

Bij patiënten die worden behandeld voor DVT, PE en de preventie van recidief DVT en PE dient de VKA-behandeling te worden stopgezet en de behandeling met rivaroxaban te worden gestart wanneer de INR-waarde ≤ 2,5 is.

 

 

INR-meting is niet geschikt voor het meten van de anticoagulerende werking van rivaroxaban en mag daarom niet hiervoor worden toegepast. Een behandeling met alleen rivaroxaban vereist geen routinematige bewaking van de stolling.