Informatie betreffende rivaroxaban voor de voorschrijver

Alt tag
Alt tag

Informatie betreffende rivaroxaban voor de voorschrijver

Overschakelen van vitamine K-antagonisten (VKA) naar rivaroxaban

Bij patiënten die worden behandeld voor de preventie van CVA en systemische embolie dient de VKA-behandeling te worden stopgezet en de behandeling met rivaroxaban te worden gestart wanneer de INR-waarde ≤ 3,0 is.

 

Bij patiënten die worden behandeld voor DVT, PE en de preventie van recidief DVT en PE dient de VKA-behandeling te worden stopgezet en de behandeling met rivaroxaban te worden gestart wanneer de INR-waarde ≤ 2,5 is.

 

overschakelen-van-vitamine-k-antagonisten

 

INR-meting is niet geschikt voor het meten van de anticoagulerende werking van rivaroxaban en mag daarom niet hiervoor worden toegepast. Een behandeling met alleen rivaroxaban vereist geen routinematige bewaking van de stolling.