Informatie betreffende rivaroxaban voor de voorschrijver

Alt tag
Alt tag

Informatie betreffende rivaroxaban voor de voorschrijver

Overschakelen van parenterale antistollingsmiddelen naar rivaroxaban

  • Patiënten die een parenteraal geneesmiddel, zoals laagmoleculairgewichtheparine (LMWH), met een vast doseringsschema toegediend krijgen: stop het parenterale geneesmiddel en start met rivaroxaban 0 tot 2 uur vóór het tijdstip van de volgende geplande toediening van het parenterale geneesmiddel.

 

  • Patiënten bij wie een parenteraal geneesmiddel, zoals intraveneuze niet-gefractioneerde heparine, continu wordt toegediend: start met rivaroxaban op het moment van stopzetting.