Welkom op uw platform voor Educatief Materiaal

logo bayer safety
Printer Friendly, PDF & Email

Informatie betreffende rivaroxaban voor de voorschrijver

Overdosering

Vanwege gelimiteerde absorptie wordt een plafond-effect zonder verdere stijging van de gemiddelde plasmaconcentratie verwacht bij supratherapeutische doses van 50 mg rivaroxaban of meer. Gebruik van actieve kool om de absorptie te verminderen kan in geval van overdosering worden overwogen.

Als bij een patiënt die rivaroxaban krijgt een bloedingscomplicatie optreedt, dient de volgende inname van rivaroxaban te worden uitgesteld of de behandeling te worden gestaakt, naargelang wat passend wordt geacht.

De individuele behandeling van bloedingen kan uit het volgende bestaan:

  • symptomatische behandeling, bijvoorbeeld mechanische compressie, chirurgische interventie, vervanging van lichaamsvloeistoffen;
  • hemodynamische ondersteuning; bloedproducten of componenttransfusie;
  • voor een levensbedreigende bloeding die niet onder controle gebracht kan worden door bovengenoemde maatregelen, dient toediening van een specifiek procoagulans-reverterend middel te worden overwogen, zoals protrombinecomplex-concentraat (PCC), geactiveerd protrombinecomplex-concentraat (APCC) of recombinant-factor VIIa (rFVIIa). Er is echter momenteel zeer weinig klinische ervaring met het gebruik van deze producten bij personen die rivaroxaban krijgen.

Vanwege de hoge binding aan plasma-eiwitten is rivaroxaban naar verwachting niet dialyseerbaar.