Informatie betreffende rivaroxaban voor de voorschrijver

Alt tag
Alt tag

Informatie betreffende rivaroxaban voor de voorschrijver

Orale inname met of zonder voedsel

Rivaroxaban tabletten van 2,5 mg en 10 mg kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

 

Rivaroxaban 1 mg/ml granulaat voor orale suspensie en rivaroxaban tabletten van 15 mg en 20 mg moeten met voedsel worden ingenomen. De inname van deze doses tegelijkertijd met voedsel ondersteunt de vereiste absorptie van het geneesmiddel en garandeert daardoor een hoge orale biologische beschikbaarheid.

 

Volwassenen

 

Voor patiënten die niet in staat zijn om de hele tabletten door te slikken, mag de rivaroxaban tablet vlak vóór gebruik worden vermalen en gemengd met water of appelmoes en oraal worden toegediend. Na de toediening van de vermalen rivaroxaban 15 mg of 20 mg filmomhulde tabletten dient de dosis onmiddellijk te worden gevolgd door voedsel.

 

De vermalen rivaroxaban tablet mag ook via een maagsonde worden toegediend, nadat is vastgesteld dat de sonde correct in de maag is geplaatst. De vermalen tablet dient in een kleine hoeveelheid water via een maagsonde te worden toegediend, waarna deze met water dient te worden gespoeld. Na de toediening van de vermalen rivaroxaban 15 mg of 20 mg filmomhulde tabletten dient de dosis onmiddellijk te worden gevolgd door sondevoeding.

 

Kinderen


Voor kinderen met een gewicht ≥ 30 kg die niet in staat zijn om de hele tabletten door te slikken, moet rivaroxaban granulaat voor orale suspensie worden gebruikt. Als de orale suspensie niet onmiddellijk beschikbaar is en er zijn doses van 15 mg of 20 mg rivaroxaban voorgeschreven, dan kunnen deze worden gegeven door de tablet van 15 mg of 20 mg vlak vóór gebruik te vermalen en te mengen met water of zacht voedsel zoals appelmoes, en oraal toe te dienen.

 

De orale suspensie en de vermalen tablet mag ook via een neus-maagsonde of maagsonde worden toegediend nadat is vastgesteld dat de sonde correct in de maag is geplaatst. Toediening van rivaroxaban distaal van de maag moet worden vermeden.