Informatie betreffende rivaroxaban voor de voorschrijver

Alt tag
Alt tag

Informatie betreffende rivaroxaban voor de voorschrijver

Doseringsoverzicht bij volwassenen

INDICATIE DOSERING SPECIALE PATIENTENPOPULATIES

Preventie van CVA


bij volwassen patiënten met non‑valvulair atriumfibrillerena

Rivaroxaban 20 mg 1x daags

Bij patiënten met verminderde nierfunctie met creatinineklaring 15-49 ml/minb


Rivaroxaban 15 mg 1x daags


PCI met stentplaatsing


Gedurende maximaal 12 maanden rivaroxaban 15 mg 1x daags plus een P2Y12-remmer (b.v. clopidrogrel)


PCI met stentplaatsing


Bij patiënten met verminderde nierfunctie met creatinineklaring 30-49 ml/minb


Rivaroxaban 10 mg 1x daags


plus een P2Y12-remmer (b.v. clopidogrel)

Behandeling van DVT en PEc, en preventie van recidief DVT en PE bij volwassenen patiënten

Behandeling en preventie van recidieven, dag 1-21


Rivaroxaban 15 mg 2x daags


Preventie van recidieven, vanaf dag 22


Rivaroxaban 20 mg 1x daags


Langere preventie van recidieven, vanaf maand 7


Rivaroxaban 10 mg 1x daags


Langere preventie van recidieven, vanaf maand 7


Rivaroxaban 20 mg 1x daags


bij patiënten met hoog risico op recidief DVT of PE, zoals diegenen:


· Met gecompliceerde co-morbiditeiten
· Die recidief DVT of PE hebben ontwikkeld bij langere preventie met rivaroxaban 10 mg

Bij patiënten met verminderde nierfunctie met creatinineklaring 15‑49 ml/minb


Behandeling en preventie van recidieven, dag 1-21


Rivaroxaban 15 mg 2x daags


Daarna Rivaroxaban 15 mg 1x daags in plaats van Rivaroxaban 20 mg 1x daags, als het risico op bloedingen voor de patiënt hoger wordt ingeschat dan het risico op recidieven.


Indien de aanbevolen dosis Rivaroxaban 20 mg 1x daags is, dan is geen dosisaanpassing nodig

Preventie van VTE bij volwassenen die electief een heup- of knievervangende operatie ondergingen

Rivaroxaban 10 mg 1x daags

 

Preventie van atherotrombotische complicaties bij volwassen patiënten met CHZ of symptomatisch PAV met een hoog risico op ischemische voorvallen

Rivaroxaban 2,5 mg 2x daags


in combinatie met ASA


75–100 mg/dag

 

Preventie van atherotrombotische complicaties bij volwassen patiënten na een ACS met verhoogde cardiale biomarkers

Rivaroxaban 2,5 mg 2x daags


in combinatie met standaard behandeling met trombocytenaggregatieremmers


(ASA 75–100 mg/dag alleen, of ASA 75–100 mg/dag plus ofwel clopidogrel 75 mg/dag ofwel een standaard dosis ticlopidine)

 

 

Rivaroxaban 15 mg en 20 mg dienen met voedsel te worden ingenomen.

 

Voor de aanbevolen dosis rivaroxaban op basis van het lichaamsgewicht bij de behandeling van VTE en preventie van recidief VTE bij kinderen zie tabel op pagina 8.

Voor patiënten die niet in staat zijn om de hele tabletten door te slikken, mag de rivaroxaban tablet vlak vóór gebruik worden vermalen en gemengd met water of appelmoes en oraal worden toegediend.

 

a Met één of meer risicofactoren, zoals congestief hartfalen, hypertensie, leeftijd ≥ 75 jaar, diabetes mellitus, eerdere CVA of TIA.
b Gebruik met voorzichtigheid bij patiënten met creatinineklaring 15-29 ml/min en bij patiënten met nierinsufficiëntie die gelijktijdig andere geneesmiddelen krijgen die de plasmaconcentraties van rivaroxaban verhogen.
c Niet aanbevolen als een alternatief voor niet-gefractioneerde heparine bij patiënten met PE die hemodynamische instabiel zijn of die mogelijk trombolyse of pulmonale embolectomie moeten ondergaan.

 

Dit is het einde van het risico minimalisatie materiaal.