Informatie betreffende rivaroxaban voor de voorschrijver

Alt tag
Alt tag

Informatie betreffende rivaroxaban voor de voorschrijver

Andere contra-indicaties

Rivaroxaban is gecontra-indiceerd bij zwangerschap en borstvoeding. Vrouwen die zwanger kunnen worden dienen zwangerschap te voorkomen tijdens de behandeling met rivaroxaban.
Rivaroxaban is ook gecontra-indiceerd bij overgevoeligheid voor de werkzame stof of een van de hulpstoffen.