Welkom op uw platform voor Educatief Materiaal

logo bayer safety
Printer Friendly, PDF & Email

Informatie betreffende rivaroxaban voor de voorschrijver

Dit materiaal beschrijft aanbevelingen om belangrijke risico’s van rivaroxaban te beperken of te voorkomen. Het materiaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Therapeutische indicaties

De goedgekeurde indicaties voor rivaroxaban zijn non-valvulair atriumfibrilleren, behandeling en secundaire preventie van diep veneuze trombose en/of longembolie, tromboseprofylaxe na heup of knie vervangende operaties, na een acuut coronair syndroom met verhoogde biomarkers of coronaire hartziekte of symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden met een hoog risico op ischemische voorvallen.

SAMENVATTING

Deze brochure is bedoeld om het besef over het potentiële risico op bloedingen tijdens de behandeling met rivaroxaban te vergroten en advies te geven hoe met dit risico moet worden omgegaan. Deze brochure bevat informatie over:

 • Populaties met een potentieel hoger bloedingsrisico
 • Aanbevelingen voor dosisverlaging bij risicopopulaties (met name verminderde nierfunctie)
 • Richtlijnen betreffende overschakeling van of naar behandeling met rivaroxaban
 • De noodzaak van inname van de 15 mg en 20 mg tabletten met voedsel
 • Omgaan met overdoseringssituaties
 • Het gebruik van stollingstesten en de interpretatie hiervan
 • Dat alle patiënten dienen te worden voorgelicht over:
  • Klachten en symptomen van bloedingen en wanneer de hulp van een zorgverlener moet worden ingeroepen
  • Het belang van therapietrouw
  • De noodzaak om 15 mg en 20 mg tabletten met voedsel in te nemen
  • De noodzaak om de patiënteninformatiekaart, die in elke verpakking zit, altijd bij zich te hebben
  • De noodzaak om zorgverleners te informeren dat men rivaroxaban gebruikt als men een operatie of invasieve procedure moet ondergaan.

 

Inhoud