Risicominimalisatie-materiaal over de risico’s van levonorgestrelbevattende spiralen voor voorschrijvers

Alt tag
Alt tag

Risicominimalisatie-materiaal over de risico’s van levonorgestrelbevattende spiralen voor voorschrijvers

Geef vóór het inbrengen van een Bayer levonorgestrelbevattende spiraal de patiëntenbijsluiter aan de vrouw om te lezen.

Ectopische zwangerschap bij vrouwen met levonorgestrelbevattende spiralen

Bespreek het risico op ectopische zwangerschap bij het voorlichtingsgesprek over anticonceptie

 

Tijdens het voorlichtingsgesprek over anticonceptie is het belangrijk om vrouwen die voor een hormoonspiraal kiezen voor te lichten over de voordelen en de risico’s van alle beschikbare anticonceptieve opties, inclusief de levonorgestrelbevattende spiralen, om hen een geïnformeerde keuze te kunnen laten maken. Tijdens het voorlichtingsgesprek dienen ook de individuele risico’s op een ectopische zwangerschap tijdens gebruik van een levonorgestrelbevattend spiraal besproken te worden.

Het is belangrijk dat u het volgende bespreekt met de vrouwen, die kiezen voor een levonorgestrelbevattend hormoonspiraal:

 

 • Hoe de vrouw signalen en symptomen van zwangerschap, en in het bijzonder van een ectopische zwangerschap, kan herkennen (zie onder ‘Signalen en symptomen van een ectopische zwangerschap’).
 • Dat het belangrijk is dat zij direct contact opneemt met een arts als zij een van deze symptomen ervaart.
 • De arts dient, voor elke individuele vrouw die een levonorgestrelbevattend spiraal als keuze voor methode van anticonceptie overweegt, het risico op ectopische zwangerschap te evalueren.

 

Incidentie

 

Door de hoge anticonceptieve werkzaamheid van levonorgestrelbevattende spiralen is de absolute kans op een zwangerschap klein. Maar als een vrouw toch zwanger wordt tijdens het gebruik van een hormoonspiraal is er ongeveer 50% kans dat de zwangerschap ectopisch is.

 

Mirena
In klinische studies met Mirena voor de indicatie anticonceptie was de Pearl Index ongeveer 0,2 na 1 jaar en het cumulatieve zwangerschapscijfer ongeveer 0,7% na 5 jaar. Tijdens het zesde jaar van Mirena-gebruik was de Pearl Index 0,35 [95% BI (0,01; 1,95)].

 

Het absolute percentage ectopische zwangerschappen met Mirena was ongeveer 0,1% per jaar.

 

Kyleena
In klinische studies met Kyleena was de 1-jaars Pearl Index 0,16 (95% betrouwbaarheidsinterval 0,02 – 0,58) en was de 5-jaars Pearl Index 0,29 (95% betrouwbaarheidsinterval 0,16 – 0,50). Het zwangerschapscijfer was na 1 jaar ongeveer 0,2% en het cumulatieve zwangerschapscijfer was ongeveer 1,4% na 5 jaar. De totale incidentie van ectopische zwangerschap was ongeveer 0,20 per 100 vrouwjaren.

 

De studies naar de achtergrondincidentie van ectopische zwangerschap, gebaseerd op gegevens van twee grote gecoördineerde zorgdatabases in de VS, hebben geschatte incidentie van ectopische zwangerschap in de range van 1,7 – 2,5%ii van alle zwangerschappen of 0,11 – 0,23 per 100 vrouwjaren in de leeftijd van 20 – 39 jaar in de algemene populatie (inclusief anticonceptie-gebruiksters en niet- anticonceptie-gebruiksters).iii, iv

 

Signalen en symptomen van een ectopische zwangerschap

 

Het is belangrijk om signalen en symptomen van een ectopische zwangerschap zo vroeg mogelijk te herkennen, zodat de vrouw in een vroeg stadium behandeld kan worden. Symptomen van een ectopische zwangerschap zijn: v,vi

 

 • Pijn aan één kant onder in de buik, die hevig of aanhoudend kan zijn. De pijn kan plotseling en scherp opkomen, of kan in de loop van een aantal dagen geleidelijk verergeren.
 • Vaginaal bloedverlies. Dit kan anders zijn dan het menstrueel bloedverlies.
 • Aanhoudend bloedverlies dat optreedt na een periode van amenorroe, in het bijzonder als het bloedverlies met pijn gepaard gaat.
 • ‘Normale’ zwangerschapssymptomen, maar ook bij bloedverlies en een gevoel van duizeligheid.
 • Pijn in de punt van de schouder als gevolg van bloed dat in de buikholte lekt en prikkeling van het diafragma veroorzaakt.
 • Ernstige pijn of collaps als gevolg van een zware inwendige bloeding door een ruptuur.
 • Algemene symptomen: diarree, gevoel van zwakte of pijn tijdens de defecatie. Deze geven alleen reden tot bezorgdheid wanneer ze optreden naast een van de meer specifieke symptomen die hierboven zijn genoemd.
 • Een positieve zwangerschapstest.

 

Bij een positieve zwangerschapstest tijdens het gebruik van een hormoonspiraal moet aanvullend onderzoek worden uitgevoerd om een ectopische zwangerschap uit te sluiten of vast te stellen.i

 

Het stellen van een vroege diagnose van een ectopische zwangerschap kan moeilijk zijn en het kan nodig zijn om een reeks van onderzoeken uit te voeren. U kunt een ectopische zwangerschap bevestigen door een transvaginale echografie en door een βhCG-bloedonderzoek.vii

 

Risicofactoren voor een ectopische zwangerschap

 

Risicofactoren voor een ectopische zwangerschap zijn:vi, viii

 

 • Een eerdere ectopische zwangerschap
 • Leeftijd (het risico wordt hoger naarmate de leeftijd hoger is)
 • Roken (het risico wordt hoger naarmate iemand meer rookt)
 • Een eerdere spontane abortus of geïnduceerde abortus 
 • Een eerdere seksueel overdraagbare aandoening
 • Een eerdere operatie aan de eileiders
 • Onvruchtbaarheid in anamnese
 • Meerdere seksuele partners
 • Endometriose.

 

Invloed van een ectopische zwangerschap op de toekomstige vruchtbaarheid

 

Een ectopische zwangerschap kan schade aan, of het verlies van, een voortplantingsorgaan (bijvoorbeeld een eileider) veroorzaken. Dit kan vervolgens een schadelijk effect hebben op de toekomstige vruchtbaarheid van de vrouw.

 

 

MA-M_IUS_12-NL-0005-3
Laatst bijgewerkt: 13 augustus 2021