Risicominimalisatie-materiaal over de risico’s van levonorgestrelbevattende spiralen voor voorschrijvers

Alt tag
Alt tag

Risicominimalisatie-materiaal over de risico’s van levonorgestrelbevattende spiralen voor voorschrijvers

Dit materiaal beschrijft aanbevelingen om belangrijke risico’s van levonorgestrelbevattende spiralen te beperken of te voorkomen. Het materiaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

 

Samenvatting

 

Deze brochure voor de voorschrijver geeft informatie over:

 

  • Het risico op ectopische zwangerschap bij het gebruik van levonorgestrelbevattende spiralen en het belang van het informeren van de vrouw hierover tijdens het voorlichtingsgesprek over anticonceptie.
  • De verschillen tussen de drie in Nederland verkrijgbare levonorgestrelbevattende spiralen met als doel de kans op medicatiefouten te verkleinen.

 

MA-M_IUS_12-NL-0005-4
Laatst bijgewerkt: 08 jul 2022

Geef vóór het inbrengen van een Bayer levonorgestrelbevattende spiraal de patiëntenbijsluiter aan de vrouw om te lezen.