Uw gids voor aflibercept-RVO

Alt tag
Alt tag

Uw gids voor aflibercept-RVO

Overige informatie

In Nederland kunt u vermoede bijwerkingen melden bij Nationaal Bijwerkingen Centrum Lareb. U kunt daarvoor gebruik maken van het meldingsformulier dat u op internet kunt vinden (www.lareb.nl). Bijwerkingen kunnen ook altijd gemeld worden bij de houder van de handelsvergunning van het product. De naam en contactgegevens van de vergunninghouder staan vermeld op de verpakking en in de bijsluiter. U kunt bijwerkingen ook melden via de knop "Contact" op www.bayer.nl.

 

 

U kunt brochures opvragen bij de medische afdeling van Bayer (tel 0297-280435 / e-mail: nl.medicalinfo@bayer.com. Aanvullende informatie betreffende aflibercept is beschikbaar in de Samenvatting van productkenmerken (SmPC) en de bijsluiter op www.cbg-meb.nl.

 

Dit is het einde van het risico minimalisatie materiaal.

Bijsluiter aflibercept (injectieflacon) - SmPC aflibercept (injectieflacon)
Bijsluiter aflibercept (voorgevulde spuit) - SmPC aflibercept (voorgevulde spuit)

MA-M_AFL-NL-0093-1
Laatst bijgewerkt: 15 juni 2018