Risicominimalisatie-materiaal over de risico's van aflibercept voor voorschrijvers

Alt tag
Alt tag

Risicominimalisatie-materiaal over de risico's van aflibercept voor voorschrijvers

Na de injectie

  • Evalueer het gezichtsvermogen onmiddellijk na de injectie (handbeweging of het tellen van vingers).
  • Onmiddellijk na de intravitreale injectie moeten patiënten worden gecontroleerd op verhoging van de intraoculaire druk. Een gepaste controle kan bestaan uit een controle op perfusie van de discus nervi optici of tonometrie. Indien nodig moeten steriele instrumenten voor paracentese beschikbaar zijn.
  • Na de intravitreale injectie moeten patiënten de instructie krijgen alle symptomen die op endoftalmitis kunnen wijzen (d.w.z. oogpijn, roodheid van het oog, fotofobie, wazig zien), onmiddellijk te melden.
  • Toediening van antibiotische oogdruppels na intravitreale injecties moet worden gedaan volgens de richtlijnen van het lokale oogheelkundig genootschap.

 

Bijsluiter aflibercept (injectieflacon) - SmPC aflibercept (injectieflacon)
Bijsluiter aflibercept (voorgevulde spuit) - SmPC aflibercept (voorgevulde spuit)

MA-M_AFL-NL-0011-2