Risicominimalisatie-materiaal over de risico's van aflibercept voor voorschrijvers

Alt tag
Alt tag

Risicominimalisatie-materiaal over de risico's van aflibercept voor voorschrijvers

Gebruiksaanwijzing / omgaan met aflibercept

Voorbereiding van de injectie:

 

  • Intravitreale injecties moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de medische standaarden en toepasselijke richtlijnen door een bevoegde arts die ervaring heeft met het toedienen van intravitreale injecties.
  • In het algemeen moet worden gezorgd voor gepaste anesthesie en asepsis, inclusief topisch breedspectrum ontsmettingsmiddel (bijv. povidonjood aangebracht op de perioculaire huid, het ooglid en het oogoppervlak).
  • Oogdilatatie voorafgaand aan de injectieprocedure is niet nodig.
  • De voorgevulde spuit en injectieflacon zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik in één oog. Aflibercept is niet geregistreerd voor multi-dosering, verdere vermenging of het opdelen van de inhoud. Het gebruik van meer dan één injectie uit de voorgevulde spuit of injectieflacon kan leiden tot besmetting en daaropvolgende infectie.
  • Chirurgische handdesinfectie, steriele handschoenen, een steriele doek en een gesteriliseerd ooglidspeculum (of equivalent) worden aanbevolen.
  • Voor de intravitreale injectie moet een injectienaald van 30 G x ½ inch worden gebruikt.

 

Voorgevulde spuit:

 

1. Wanneer u klaar bent om Eylea toe te dienen, opent u de doos en verwijdert u de gesteriliseerde blisterverpakking. Open voorzichtig de blisterverpakking en zorg er daarbij voor dat de inhoud steriel blijft. Houd de spuit in de steriele tray totdat u klaar bent om deze in elkaar te zetten.

 

2. Ga aseptisch te werk terwijl u de spuit uit de gesteriliseerde blisterverpakking haalt.

 

3. Voor het verwijderen van de spuitdop houdt u de spuit in de ene hand terwijl u de spuitdop met de duim en wijsvinger van de andere hand beetpakt. N.B.: U moet de spuitdop draaien (niet eraf trekken).

 

Eylea spuit image 3_1

 

4. Trek, om de steriliteit van het middel niet in gevaar te brengen, de zuiger niet terug.

 

5. Ga aseptisch te werk terwijl u de injectienaald stevig op de Luer-locktip van de spuit draait.

 

Eylea spuit image 5_0

 

6. Controleer, terwijl u de spuit met de naald omhoog houdt, of er luchtbelletjes in de spuit zitten. Indien er belletjes in zitten, tikt u voorzichtig met uw vinger tegen de spuit totdat de belletjes naar boven gaan.

 

Eylea spuit image 6

 

7. Verwijder alle luchtbelletjes en een teveel aan geneesmiddel door de zuigerstang langzaam in te drukken totdat de cilindrische basis van de ronde top van de zuiger zich op één lijn bevindt met de zwarte doseringslijn op de spuit (equivalent met 50 microliter). Het teveel aan volume dient te worden uitgestoten voorafgaand aan injectie van aflibercept om overdosering te voorkomen.

 

eylea spuit image 7A
Eylea spuit image 7B

 

 

8. De voorgevulde spuit is uitsluitend voor eenmalig gebruik. Extractie van meerdere doses uit één voorgevulde spuit kan het risico op besmetting en daaropvolgende infectie vergroten.
Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

 

Injectieflacon:

 

1 Verwijder de plastic dop en desinfecteer het buitenste gedeelte van de rubber stop van de injectieflacon.

 

Eylea flacon image 1

 

2 Bevestig de, in de doos meegeleverde, filternaald van 18 G, 5 micron op een steriele Luer-lockspuit van 1

ml.

 

Eylea flacon image 2

 

3 Druk de filternaald door het midden van de stop van de injectieflacon totdat de naald helemaal in de injectieflacon zit en de punt de bodem of de onderste rand van de injectieflacon raakt.

 

4 Ga aseptisch te werk terwijl u alle inhoud uit de injectieflacon met aflibercept in de spuit opzuigt. Houd de injectieflacon daarbij rechtop en een beetje schuin om de volledige inhoud er gemakkelijker uit te krijgen. Om introductie van lucht te voorkomen moet u zich ervan verzekeren dat de rand van de filternaald helemaal ondergedompeld is in de vloeistof. Houd de injectieflacon schuin tijdens het terugtrekken zodat de rand van de naald ondergedompeld blijft in de vloeistof.

 

Eylea flacon image 4a
Eylea flacon image 4b

 

5 Zorg ervoor dat de zuiger voldoende is teruggetrokken bij het legen van de injectieflacon om de filternaald volledig te kunnen legen.

 

6 Verwijder de filternaald en gooi deze op de juiste manier weg.
Opmerking: De filternaald mag niet worden gebruikt voor intravitreale injecties.

 

7 Ga aseptisch te werk terwijl u een injectienaald van 30 G x ½ inch stevig op de Luer-locktip van de spuit draait.

 

Eylea flacon image 7

 

8 Controleer, terwijl u de spuit met de naald omhoog houdt, of er luchtbelletjes in de spuit zitten. Indien er belletjes in zitten, tikt u voorzichtig met uw vinger tegen de spuit totdat de belletjes naar boven gaan.

 

Eylea flacon image 8

 

9 Om alle luchtbelletjes en een teveel aan geneesmiddel te verwijderen, drukt u de zuiger langzaam in totdat de zuigertip zich op één lijn bevindt met de lijn die 0,05 ml op de spuit aangeeft. Het teveel aan volume dient te worden uitgestoten voorafgaande aan injectie van aflibercept om overdosering te vermijden.

 

Eylea flacon image 9a
Eylea flacon image 9b

 

10 De injectieflacon is uitsluitend voor eenmalig gebruik. Extractie van meerdere doses uit één injectieflacon kan het risico op besmetting en daaropvolgende infectie vergroten.
Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

 

Bijsluiter aflibercept (injectieflacon) - SmPC aflibercept (injectieflacon)
Bijsluiter aflibercept (voorgevulde spuit) - SmPC aflibercept (voorgevulde spuit)

MA-M_AFL-NL-0011-2