Risicominimalisatie-materiaal over de risico's van aflibercept voor voorschrijvers

Alt tag
Alt tag

Risicominimalisatie-materiaal over de risico's van aflibercept voor voorschrijvers

Bijwerkingen

Zie rubriek 4.8 van de Samenvatting van de Productkenmerken voor de volledige lijst met bijwerkingen.

 

 • Endoftalmitis
  Patiënten kunnen last krijgen van pijn in het oog of vergroot ongemak, verergerende roodheid van het oog, fotofobie of gevoeligheid voor licht, zwelling en veranderingen in het gezichtsvermogen, zoals een plotselinge afname van het gezichtsvermogen of wazig zien.
 • Tijdelijke verhoogde intraoculaire druk
  Patiënten kunnen last krijgen van kringen rond lichtpunten, een rood oog, misselijkheid en braken, en veranderingen in het gezichtsvermogen.
 • Cataract (traumatisch cataract, nucleair cataract, subcapsulair cataract, corticaal cataract) of lenticulaire troebeling
  Patiënten kunnen last krijgen van minder duidelijke lijnen en vormen, schaduwen en minder goed kleurenzien dan voorheen, en veranderingen in het gezichtsvermogen.
 • Scheur in of loslating van het retinapigmentepitheel

  Patiënten kunnen last krijgen van plotselinge lichtflitsen, een plotseling verschijnen van of een toename in het aantal glasvochttroebelingen, een ‘gordijn’ over een gedeelte van hun gezichtsveld, en veranderingen in het gezichtsvermogen.

 

Management van injectiegerelateerde bijwerkingen

 

In alle gevallen van een bijwerking moet uw patiënt onmiddellijk bij een oogarts terecht kunnen.

Gepaste behandeling van ALLE bijwerkingen, inclusief die verband houden met de intravitreale injectieprocedure, moeten worden uitgevoerd volgens de klinische praktijk en/of gestandaardiseerde richtlijnen.

 

 

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb; website www.lareb.nl.

 

Aanvullende informatie betreffende aflibercept is beschikbaar in de Samenvatting van productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op www.cbg-meb.nl.
Het additionele risicominimalisatie-materiaal is online beschikbaar op https://www.edumaterial.bayer.nl/nl-aflibercept

 

Bijsluiter aflibercept (injectieflacon) - SmPC aflibercept (injectieflacon)
Bijsluiter aflibercept (voorgevulde spuit) - SmPC aflibercept (voorgevulde spuit)

MA-M_AFL-NL-0011-2