Risicominimalisatie-materiaal over de risico's van aflibercept voor voorschrijvers

Alt tag
Alt tag

Risicominimalisatie-materiaal over de risico's van aflibercept voor voorschrijvers

Dit materiaal beschrijft aanbevelingen om belangrijke risico’s van aflibercept te beperken of te voorkomen. Het materiaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

 

Samenvatting

 

Deze handleiding voor de voorschrijver bevat de volgende informatie:

  • Wie zou behandeld moeten worden met aflibercept?
  • Steriele technieken, inclusief perioculaire en oculaire desinfectie om het risico op infecties te minimaliseren
  • Gebruik van povidonjood of equivalent ontsmettingsmiddel
  • Technieken voor de intravitreale injectie
  • De noodzaak om het teveel aan volume in de spuit te verwijderen voordat aflibercept geïnjecteerd wordt om een overdosis te voorkomen
  • Het belang van patiëntenmonitoring na intravitreale injectie
  • Belangrijkste klachten en symptomen van aan intravitreale injectie gerelateerde bijwerkingen inclusief endoftalmitis, verhoogde intraoculaire druk, scheuring retinapigmentepitheel en cataract
  • Management van aan intravitrale injectie gerelateerde bijwerkingen
  • Vrouwelijke patiënten die zwanger kunnen worden moeten effectieve anticonceptie gebruiken en zwangere vrouwen mogen aflibercept niet gebruiken.

Video intravitreale injectieprocedure

Video intravitreale injectieprocedure

Bijsluiter aflibercept (injectieflacon) - SmPC aflibercept (injectieflacon)
Bijsluiter aflibercept (voorgevulde spuit) - SmPC aflibercept (voorgevulde spuit)

MA-M_AFL-NL-0011-4
Laatst bijgewerkt: 7 juni 2022

Er is extra informatie voor de patiënt. Informeer alstublieft uw patiënten over de beschikbaarheid van de aflibercept patiëntenbrochure (tekst en audio) en de bijsluiter op https://www.edumaterial.bayer.nl/nl-aflibercept-patient